Annons

Skolvillorna en förlustaffär

Skolvillorna i Häljarp ser ut att bli en dyr affär för kommunen.
De fem villorna kostade kommunen 13 597 104 kronor att bygga, men nu
har ekonomikontoret skrivit ner värdet på villorna med drygt sex
miljoner kronor. Det bokförda värdet är nu satt till 1 500 000 per
villa, en kraftig värdeminskning på bara tre, fyra år.
– Det är efter den värdering som är gjord som vi skrivit ner det
bokförda värdet på villorna,
förklarar ekonomichef Per-Mikael Svensson
som i sin tur fått underlaget från fastighetschef Benny Ahnelöv.
Vi gör en marknadsanpassning av priset och då får vi det här utfallet.

Idén till skolvillorna kom från utbildningsnämndens ordförande Lisa
Flinth (FP) som menade att det handlade om ett modernt alternativ till
paviljonger.
– Istället för att kommunen skulle göra dyra investeringar i
markarbeten och dra fram vatten och avlopp till tillfälliga baracker
kom jag på tanken att man kanske istället skulle kunna bygga villor
som hade ett andrahandsvärde och dessutom lägre driftskostnader. Vad
vi vet står nu landets två första skolvillor färdiga, inte utan att vi
är stolta,
konstaterade en glad Lisa Flinth när hon invigde de två
första skolvillorna i Glumslöv i januari 2008.

Annons
 

När den fem villorna i Häljarp byggdes 2008 och 2009 så gjorde
politikerna bedömningen att skolvillor var bättre än tillfälliga
skolpaviljonger eftersom man skulle få igen satsat kapital närt
villorna såldes.

Men verkligheten visade sig vara någonting helt annat, kön av hugade
villaköpare var inte så lång som ansvariga politiker och tjänstemän
hoppades på.

Utredningen som ekonomikontoret gjort visar också att det skulle kosta
kommunen drygt fem miljoner kronor om man istället för villor valt att
hyra fem skolpaviljonger. Och jämfört med det nedskrivna värdet på
villorna hade skolpaviljonger ändå varit 3,3 miljoner billigare än det
nu valda alternativet.
– Men hela sanningen har vi inte förrän vid en eventuell försäljning,
betonar Per-Mikael Svensson.

Till bilden hör också att villorna står tomma och kostar kommunen pengar.
Trots annonsering efter tänkbara hyresgäster var intresset svagt och
nu finns en intressent, grannen Öresunds Golf i Häljarp AB som fått
ett kontraktsförslag av kommunen.
Och för att kommunen inte skall förlora ännu mer pengar måste hyran
per villa ligga på 10 000 i månaden enbart för att täcka
kapitalkostnaderna. Det innebär 600 000 kronor på årsbasis för
samtliga fem villor.
Till detta kommer även kostnader för slitage och underhåll som skall
bakas in när hyran sätts.

Frågan är då om det finns några intressenter kvar som vill hyra
skolvillorna som kostade kommunen 13 597 104 kronor att bygga för bara
fyra år sedan och som nu står öde och tomma efter invigningen av
Emiliaskolan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser