Annons

18 ungdomar erbjuds jobb

Den tredje maj drar individ- och familjeförvaltningen igång ett projekt som heter Jobb-12.NU. I korthet går det ut på att kommunen ska anställa 18 ungdomar i åldern 20-24 år under sju månader och låta dessa arbeta på så kallade mentorsföretag. Det primära målet är att ungdomarna ska få fast jobb efter de sju månaderna.

Ett liknande projekt har pågått under 2011 där 17 ungdomar fått en liknande chans.
Det som skiljer det nya projektet mot det gamla är att vi nu även kommer att erbjuda arbete inom den kommunala sektorn, säger Jimmie Rönndahl, verksamhetschef på förvaltningen.
Någon utvärdering som visar hur många jobb detta gett har dock inte gjorts på grund av att man fortfarande är i dess slutskede.
– Vi riktar in oss på ungdomar som har klarat sin gymnasieutbildning och nu står till arbetsmarknadens förfogande. Vi hoppas att detta ska ge dom en kickstart i arbetslivet. De får skicka sina cv och gå på riktiga anställningsintervjuer innan de eventuellt får delta i projektet, säger Jörgen Patriksson, sektionschef på förvaltningens sektion för unga vuxna.

Annons
 

Av de hundratals ungdomarna som kan bli aktuella kommer alltså 18 att få chansen.
Vilka som får jobben beror på vad mentorsföretagen är på jakt efter och vad ungdomarna har för referenser och utbildning, säger Jörgen Patriksson vidare.
Att det inte blir fler i detta läget beror på ekonomi.
Det kan även bli någon mindre. Det beror helt enkelt på vilka ungdomar som beviljas nystartstöd av Arbetsförmedlingen. Meningen är att de ska ha avtalsenlig lön under projekttiden, säger Jan Allan Beer (FP), ordförande i individ- och familjenämnden.
Vilka företag som kommer att engageras är inte klart.
– Vi har samarbete med en del företag i vårt tidigare projekt men vi ser gärna att fler hör av sig, poängterar Jimmie Rönndahl.

– Varje satsning på att få unga i jobb är bra. Varje ungdom som kommer längre ifrån arbetsmarknaden är en stor förlust för samhället men även för ungdomen, säger Jonas Esbjörnsson (S) andre vice ordförande i individ- och familjenämnden, som i projektet ser likheter med det av socialdemokraterna initierade ”Arbete i stället för bidrag”.
Det är bra att den borgerliga kommunledningen nu är intresserad av traditionella arbetsmarknadsåtgärder och jag hoppas nu att den borgerliga treklövern är beredda på att lyssna på våra förslag. Detta är bara en satsning men det behövs fler, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser