Annons

Matematiksatsning på gång

På den kommunala skolriksdagen i mars 2011 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en femårig matematiksatsning. Motivet för satsningen är de nationellt sjunkande resultaten i matematik. En bärande tanke med satsningen är att alla nivåer i kommunen måste involveras för att kunna åstadkomma en förändring det vill säga politisk ledning, förvaltningsledning, rektorer och lärare.

Nu har SKL valt ut nio kommuner som skall tillfrågas om medverkan i satsningen, varav Landskrona är en.
– Detta är ett mycket spännande erbjudande som vi självfallet kommer tacka ja till. Att förbättra elevernas resultat står i fokus för den politik som jag driver, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i utbildningsnämnden.

Annons
 

Deltagande kommuner får tillfälle att ingå i nätverk tillsammans med andra kommuner och därmed möjlighet att utveckla egna styrkor men också tillägna sig andras erfarenheter. Deltagandet innebär möjligheter att skapa en helhet kring alla olika nationella satsningar som pågår och aviseras. Till glädje för politikerna men också tjänstemännen.
–  Erbjudandet kompletterar utmärkt de kommunala satsningar som vi är på gång med inom matematikområdet. Vi har matematikutvecklare, forskningsstödda metoder inom ramen för ”Utsikter” på Dammhagskolan och Pilängskolan, särskilda statliga matematiksatsningar i Härslöv samt för våra modersmålslärare, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Goda chanser till spetsutbildning
På tal om matematiksatsningar så noterar vi att 21 kommuner i landet har ansökt om att få genomföra någon av de tio riksrekryterande spetsutbildningarna som kommer att införas på årskurs 7-9 och där Sandåkerskolan ansökt att få arrangera kurser i matematik, biologi, kemi och fysik.
– Det är fyra kommuner i Skåne som ansökt. Det är fem utbildningar som ska igång på matte/NO-området och fem inom humaniora. Vi kan väl hoppas att de andra skånekommunerna sökt inom det senare, säger Lisa Flinth som bedömer Häljarpsskolans chanser som goda.
Någon typ av inackordering lär doc inte bli aktuellt även om det kommer att röra sig om riksintag.
Nej, men pågatåget stannar i Häljarp så resande elever från andra kommuner runt om i Skåne lär ju kunna bli aktuella.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser