Annons

Vissa av stans lärare lyfts fram på mässa

Imorgon arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett seminarium på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, som sätter fokus på “att lärare gör skillnad vad gäller skolans elevresultat.”
– Det är inte helt sensationellt att vissa lärare har större betydelse för utvecklingen i skolan, säger Landskrona stads chef för utbildningsförvaltningen Tomas Johansson som är inbjuden att tala i ämnet.

Seminariet utgår från en internationell undersökning gjord av den nyzeeländske professorn John Hatties. På seminariet deltar Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL samt Tomas Johansson.
– SKL menar att Landskronas modell  med lönesatsning och ökad reglering av arbetstiden är en unik satsning på att stimulera och utveckla lärare, säger Tomas Johansson och att man därmed också kan ses som vägledande i landet när det gäller genomförandet av John Hatties slutsatser.
– Det är detta jag tänker belysa närmre under mitt föredrag. Det är mycket hedrande att vårt utvecklingsarbete på lärarområdet röner nationell uppmärksamhet.

Annons
 

Landskrona har kommit i fokus vad gäller lönesatsningen på cirka 20% av de lärare som särskilt har bidragit till bättre resultat för eleverna. Något som inte minst Lärarförbundets förbundsordförande Eva-Lis Sirén hyllade när hon besökte staden i våras.

Staden har även uppmärksammats för att cirka 50 lärare fått ny arbetstidsreglering. Med ökad reglerad arbetstid har följt höjda löner och tanken är att med mer tid på skolan stärks lärarnas samarbete kring eleven. Att det förekommer reaktioner och även missnöje bland de lärare som inte fått ta del av löneökningarna är Tomas Johansson medveten om.
– Vi har stöd av lärarfacken och forskningen i detta. Någon måste bryta jantelagen. Det kräver mod, säger han.
– Samtidigt följs detta upp och lärare som ännu inte kommit på tal men som är beredda att  förändra sitt sätt att arbeta  kan komma i fråga för löneökningar framöver.

Löneökningar för lärare är och har varit starkt begränsade. En karriärmöjlighet har varit att sikta på rektorsstolen, det vill säga ett annat jobb än det man utbildat sig till.
– Under 2012 kommer vi att gå vidare med lärarsatsningen och ge lärarna bättre möjligheter att utveckla en skola på vetenskaplig grund. Vi kommer utveckla vårt forskningssamarbete med Helsingborgs stad gällande  projektet ”Utsikter” samt även ansluta oss till nationella forskningsnätverk. Vi kommer även att möjliggöra för enskilda lärare att gå forskarutbildning och bli lektorer, säger Tomas Johansson.

Några direkta satsningar på att höja lärarnas kompetens i ämnena de redan undervisar i är inte prioriterat.
– Det är inte där vi behöver lägga krutet. Landskronas lärare har redan goda ämneskunskaper. Utan det är snarare hur vi lär ut metodmässigt. Med andra ord det didaktiska, poängterar Tomas Johansson.

Några exakta siffror på hur många av dagens lärare i Landskrona som inte kommer att erhålla en lärarlegitimation har inte Tomas Johansson.
Det råder ett gränsdragningsproblem. Men det finns lärare hos oss som inte kan jobba kvar om de inte skaffat behörigheten innan övergångsreglerna upphör den 1 juli 2015, säger han och medger att det kan röra sig om lärare som varit anställda i kommunen i över ett decennium som kan tvingas gå.
– Det åligger inte kommunen att stå för kostnaderna för en grundutbildning. Det har vi aldrig gjort.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser