Trygghetslarmen fungerar trots teleproblem

1 150 äldre i Landskrona använder sig av så kallade trygghetslarm. De kan med en enkel knapptryckning nå äldrevården om de skulle råka ut för något. De problem som Telenor hade under gårdagen påverkade dock inte de äldre enligt Eva Sandberg som är den enhetschef för avdelningen som har ansvaret för larmen.
– Gällande de problem som Telenor hade under gårdagen så tror jag inte att det påverkade larmen då de flesta har dessa kopplade till det analoga telefonnätet, det vill säga den vanliga telefonen, och där använder praktiskt taget alla Telia, säger enhetschefen och tror sig även veta att ingen har drabbats av någon strulande växel.
– Vårt system ligger utanför kommunens så de har inte blivit drabbade men skulle det vara så att någons linje trots allt blev bruten så hade vi fått larm om detta, avslutar Eva Sandberg.

Till arkivet