Annons

Nu startar ombyggnaderna i Bäckviken

På måndag påbörjas den sista etappen av det så kallade RTI projektet i Landskrona. Det omdebatterade projektet vars kostnader skenat med minst 60 miljoner kronor går nu in i sin slutfas, då anpassning för att kunna ta emot det nya fartyget i Bäckviken startar.
En lycklig ekonomisk omständighet i sammanhanget kan sägas vara att gång- och cykelvägen, inklusive bro över motorvägen, gör ett överskott på 3,5 miljon kronor.
– Dessa pengar överförs till Bäckvikens pirarm som i och för sig ligger utanför RTI-projektet, men gör att vi kan lösa den option vi hade hos byggherren. Det är en lyckosam historia, säger stadsbyggnadschef  Per-Fredrik von Platen.
– Uppskattningsvis tjänar vi in 1,5 miljon kronor på att detta arbete kan utföras samtidigt som övriga ombyggnader i hamnen.

Det som nu kommer att ske på Ven är att Borekajen utvidgas och klaffar byggs för att anpassas till det nya fartyget. Den befintlig terminalbyggnaden ersätts med en ny byggnad längre ut på kajen, som innehåller vänthall, toaletter, kontor, teknikrum, förråd med mera.
Här byggs också ett skärmtak för resenärerna. Det kan ju vara bra då det även regnar på Ven, säger projektledare Bertil Nilsson.
– För vissa sommardagar ryms inte alla resenärer i vänthallen.

Annons
 

Meningen är att hamnplanen och kajen ska få en tydligare struktur för köande passagerare, cykelparkering och transportvagnar. En tillgänglighetsanpassad hållplats kommer också att utföras.

Det är Veidekke Entreprenad AB som fått uppdraget för en entreprenadsumma på ca 37,6 mkr.

Utanför själva RTI projektet kommer alltså även den södra hamnpiren i Bäckviken att renoveras under den här tiden.
– Här har betongen vittrat sönder, så det var skönt att vi kunde lösa optionen och även få gjort detta, avslutar Bertil Nilsson.


Översikt över den nya utformningen av Bäckvikens hamn.

I RTI projektet ingår även:
– Flyttning av Ventrafiken och busstrafikens knutpunkt till Skeppsbrokajen, vilket invigdes under hösten 2009.
–  Pågående byggnation av ny terminalbyggnad på Skeppsbrokajen, som även kommer att inrymma Turistbyrån. Inflyttning beräknas till feb 2012.
–  Ombyggnad av nuvarande huvudfartyget m/s Stjerneborg, som utfördes under hösten 2009.
–  Ett nytt fartyg, som i dagarna bogseras genom Öresund från Polen på väg mot A/S Hvide Sande Skibs og Baadebyggeri, och beräknas vara klart för leverans sommaren 2012.

 

Läs mer: Ny mångmiljonsmäll för Landskrona
Styrning av RTI-projektet ifrågasätts

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser