Annons

Parklek i Karlslund till våren

En enig Barn- och ungdomsnämnd ställde sig positiv till att starta en parkleksverksamhet i Karlslund, inom Bronsängens förskolas verksamhetsområde, våren 2011. Parklek är en öppen och bemannad verksamhet dit föräldrar och barn kommer tillsammans. Personalresurs på 50 % finns inom befintlig verksamhet på Bronsängen. En stuga flyttas från Semesterbyn och bygglov för denna har beviljats. 275 000 kronor i nya investeringsmedel söks hos Kommunstyrelsen för att kunna starta till våren.
– En attraktiv mötesplats utomhus för folk från olika delar av Landskrona, kommenterar förvaltningschefen Tomas Johansson.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser