Skeppsbrokajen börjar ta formVerkstad och ny Venterminal på plats till 2012

Nu börjar Skeppsbokajens framtida utformning att växa fram. På tisdagen beviljade en enig byggnadsnämnd bygglov för uppförande av en ny reseterminal för Ventrafiken samt en därtill hörande verkstadsbyggnad.
Det blir ett helt nytt resecentra eftersom även bussarna knyts till detta, säger nämndens ordförande Gerd Bernström (FP).
Terminalen är en del av det RTI-projekt som är tänkt att ersätta den temporära terminalbyggnad som uppfördes på kajen ifjol i samband med att färjetrafiken flyttades ut från Jönsaplan.

I den nya byggnaden kommer biljettkontor och vänthall samt personalutrymmen att inhysas. I byggnaden kommer även finnas plats för kiosk och eventuell turistbyrå.
– Den fria sikten i Storgatans förlängning kommer att bestå, säger Gerd Bernström och på ritningarna kan man se att den nya verkstaden placeras där dagens tillfälliga terminal finns och att det nya resecentret uppförs till höger om Storgatans förlängning.
– I nämnden diskuterades byggnadernas höjder. Vi vill inte att de ska se ut som lådor, poängterar Gerd Bernström.

Reseterminalens utformning beskrivs som en offentlig byggnad, med ett tydligt entréparti och fasader som öppnar sig både mot staden och mot vattnet. Fasadmaterial är galvat stål, trä och glas. Det flacka taket täcks av svart papp.
Verkstadsbyggnaden som placeras i anslutning till färjorna kommer att rymma verkstad, lager och en mindre kontorsdel. Fasadmaterial och tak kommer att designas som terminalen.
– Nu ska de båda byggnaderna ut på anbud, säger Gerd Bernström som hoppas ha terminalen på plats till 2012.

Till arkivet