Omorganisation för Bun och Vun

Folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet röstade tillsammans med Sverigedemokraterna i vuxennämnden och barn- och ungdomsnämnden genom att avveckla dagens nämnder och i stället inrätta en individ- och familjenämnd samt en utbildningsnämnd. Samtidigt kommer de berörda förvaltningarna förändras på samma vis om kommunfullmäktige godkänner förslaget. Socialdemokraterna röstade dock emot de båda förslagen.
– Vi vill utvärdera vad som varit bra och dåligt idag och sedan ta ställning innan vi går till beslut. Det är mycket möjligt att vi hade varit med på tåget om vi gått genom allt ordentligt, säger vuxennämndens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).
– För vår del så vill vi ha ett större fokus på familjen, säger Lisa Flinth, ordförande i Bun och förklarar.
– Idag är det mycket som försvårar arbetet för tjänstemännen. Det är till exempel ofta så att sekretessen sätter stopp då de båda förvaltningarna jobbar med olika individer i samma familj.
Andre vice ordföranden i Bun, Eva Örtegren (S) är dock kritisk.
– Vi har alltid haft fokus på barnet och jag är rädd att detta försvinner i en så stor organisation.

Vad gäller utbildningsbiten så vill förvaltningschefen för Barn- och ungdomsförvaltningen Tomas Johansson ha allt om lärandet under samma nämnd.
– Det ska vara från tidiga barnsben till lärandet till vuxna.

Till arkivet