Annons

Nya verksamheter i gamla hus – Hansveden har fått svar från byggnadsnämndenVildanden 7 och 8 beskrivs av ägaren Jan Hansveden som nationalromantiska byggnader om än i behov av genomgripande renovering.

“Trevliga affärsverksamheter” för att skapa ännu mer liv i centrum, det är vad Jan Hansveden nu utlovar på sina tomter vid Drottninggatan.
– Jag har aldrig haft några planer på att bygga en moské där. Frågan jag ställde till kommunen var politisk – kunde man från byggnadsnämnden tänka sig ett moskébygge på Vildanden 7 och 8? – och jag ville bara ha ett svar. Detta har jag förklarat tidigare, men trots det så hamnar mina “planer för en moské” i tidningsrubrikerna hela tiden. Varför? Vill man förvränga verkligheten?, frågar sig Hansveden.

Byggnadsnämnden som hade ärendet uppe på sitt bord i veckan gav emellertid ett positivt förhandsbesked för ändring av verksamhet från handel till samlingslokal.
– Det gäller för samlingslokal i befintlig byggnad. Det är alltså inte tal om att riva och bygga nytt ej heller om en moské med tinar och torn, det vill jag poängtera, säger Gerd Bernström (FP), ordförande i byggnadsnämnden.

Annons
 

Hansvedens fastigheter från 1800-talet och början av 1900-talet bedöms som kulturhistoriskt intressanta, och därför fick han nej på sin inlämnade rivningsansökan för dem.
– Det kan jag köpa. Jag har också visat stadsantikvarie Lena Hector runt där, vi har tittat på läckande tak och så vidare. Om jag kunde få lite hjälp med renoveringskostnaderna så kan vi kanske behålla de här nationalromantiska byggnaderna, menar han.

Husen på Vildanden-tomterna kommer alltså att stå kvar, men Hansveden har också nya planer för dem.
– Jag gör en avstyckning för varje hus, det blir då fyra tomter i stället för två och jag kommer att sälja dessa var för sig. Det hela blir klart om två veckor eller så, Lantmäteriet har jobbat med det i månader, berättar han.
– Jag vill dock ännu inte avslöja till vem eller vilka jag säljer tomterna. Men det kommer att bli trevliga verksamheter i närheten av City Gross, jag vill bara göra positiva saker för stadens centrum.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser