Annons

Fler anmälningar att vänta för torgtumult

Nu börjar bilden klarna över vad som egentligen hände på Rådhustorget i Landskrona då Sverigedemokraterna arrangerade ett torgmöte med en tumultartad motdemonstration som följd. Då polisen skulle utöka avspärrningen av torget uppstod kaos och en person greps.
– Det var inget allvarligt. Hon är polisanmäld för ohörsamhet mot ordningsmakt sedan hon vägrat identifierat sig, säger Karim Ottosson som var polisens insatschef under torgmötet.
– Sen har cirka 20 personer en anmälan att vänta för samma brott. Anledningen är att de vägrade lyda de order som jag gav, att flytta på sig, och det är ett brott.

Karim Ottosson vill dock betona att det inte var några allvarliga incidenter.
Det var lite rörigt just då men sedan hade vi full kontroll på händelserna, säger polismannen och förklarar agerandet från polisens sida.
I början upplevde jag det som att de som ville lyssna inte kunde höra vad Sverigedemokraterna sade och då är det min uppgift att se till att de gör det. Därför flyttade vi avspärrningarna. När sedan en grupp personer demonstrerade på den östra sidan av torget så kunde åhörarna höra vad som sades och vi höll ställningarna. Att SD sedan valde att inte fullfölja mötet är inget vi kan råda över.

Annons
 

Polismannen ställer sig dock frågande till varför Sverigedemokraterna vid ett tillfälle skruvade ner volymen.
– Jag vill inte spekulera i om det var för att provocera men märkligt var det.

Karim Ottosson är den som under sommaren kommer att ha ansvaret för att samtliga politiska framträdanden i Landskrona inför valet flyter på.
– Jag hoppas att det blir lugnt. Än så länge har vi inte fått in några ansökningar om torgmöten men det kommer. Då kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att mötesarrangörerna ska få ut sitt budskap. Det är vårt jobb och vi tar inte någon ställning om partierna är på höger- eller vänsterkanten, avslutar Ottosson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser