Medlemsmöte hos PRO Västra

Noga räknat 86 personer infann sig till PRO Västras medlemsmötet den 18 november.
– Det låga antalet berodde förmodligen på det blåsiga och regniga vädret, funderar Inga Persson.
På detta årets sista möte fastställdes i vanlig ordning verksamhetsplan, budget och årsavgift (som förblir oförändrad) 2010. Även mötesprogram för våren 2010 presenterades och godkändes.
Sedan underhöll vår fantastiska sångkör under Lennart Lundholms ledning. Under mötet kunde anmälningar göras till julfesten den 4 december och till Lucia-samkvämet, avslutar Inga.

Till arkivet