Skatt till katolska kyrkan irriterar

Runt om i landet har personer tvingats betala avgift till den romersk- katolska kyrkan, bland dem Rade Drazic från Landskrona. Kyrkan ville ha nästan 2 500 kronor av honom skriver NST/HD.
Han är inte ensam om att ha drabbats av ofrivilligt medlemskap i katolska kyrkan, och fått en avgift registrerad med hjälp av skattemyndigheten Sam Björk är informatör på Biskopsämbetet i Stockholms katolska stift och där har man blivit nerringd av andra som inte heller vill betala den här avgiften. På några dagar har det ringt 500-600 personer, skriver tidningen. –
Jag kan inte förklara hur det här har gått till. Eftersom det är första året som den här avgiften tas ut och deklarationen precis har hamnat i brevlådan är det många som har upptäckt att något är fel, säger Sam Björk.
– Vi har gått efter de register vi har och det har visat sig att där är felaktigheter. Det kan till exempel vara att någon är döpt katolskt men har levt utanför kyrkan sedan dess. De har funnits i våra register även om de inte är medvetna om det, säger han till NST/HD.
Han har ingen aning om hur många som kommer att kräva pengarna tillbaka, men det är omkring 60 000 personer som har betalat avgiften. Han lovar dock att ingen som inte vill vara medlem i katolska kyrkan ska tvingas betala

UPP

Till arkivet