Fastighetsbolag växer i Landskrona

Fastighetsbolaget Nor-Sve Fastigheter AB växer i Landskrona. Bolaget har tidigare köpt fastigheter och förhandlar om att köpa 50 fastigheter till ett värde av upp emot 400 miljoner kronor, skriver NST/HD. När blir stora i Landskrona så är det en del av strategin att köpa på sig ett stort bestånd fastigheter i västra Skåne, som bolaget anser vara en intressant tillväxtregion. Nor-Sve Fastigheter AB har norska ägare men är Malmöbaserat och har redan ett antal hyresfastigheter i Sundsvall och i Malmö

Till arkivet