Annons

Ingen bly i grönsaker 

Mätningar intill Boliden Bergsöe visade där på förhöjda blyhalter i luften vid brandtillfället. Däremot drabbades inte Örjaborna av förhöjda blyvärden. Det visar mätningar i Örja av bly i gräsprover och i frukter samt i blodet hos Örjaborna. Blyutsläppen från branden bedöms därför inte ha orsakat några hälsorisker för de boende i Örja, skriver miljöchef Högni Hansson i ett pressmeddelande.
det var i samband med branden i Boliden Bergsöes batterilager den 13 juli som det undersöktes om branden medförde utsläpp av bly och hur detta i så fall påverkade människor och miljö.
Prover togs på blyinnehållet i gräs, blad och frukter i villaområdet Örja ca 1 km nordost om Boliden Bergsöe, samt vid mätstationer intill Boliden Bergsöe. Prover togs även på blyinnehållet i nedfallande stoft vid bl.a. en mätstation intill företaget. Bland de boende i Örja togs blodprover för analys av bly.
En enkätundersökning bland Örjaborna visade däremot att ca. 60 % fick luftvägsbesvär, men att dessa var övervägande av lindrigare slag, såsom sveda och torrhet i svalget.
– Fortfarande gäller dock miljönämndens rekommendation att inte odla grönkål i kommunen p.g.a. förhöjda blyvärden. Övriga grönsaker samt rotfrukter och frukter går bra att odla. Man bör alltid skölja grönsaker och frukt noggrant, avslutar Högni Hansson

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser