Utökad bilbälteskontroll

Av 586 dödsolyckor i trafiken i Skåne saknade nästan var fjärde bilbäte. Därför kommer polisen att den här veckan genomföra extra kontroller av hur bilbälteslagen efterlevs. Kontrollerna kommer att ske inom såväl tätort som ute på landsvägarna. – Åtskilliga liv kan räddas varje år genom att de som blir inblandade i trafikolyckor har bälte, säger Leif Andersson, chef för Trafiksektionen vid polisen i Skåne. den undersökning som vägverket gjort av olyckor med dådlig utgång åren 1997 till juli 2000 visar att nästan var fjärde av de 586 omkomna saknade bälte.

Till arkivet