Kommunen överklagar inte 

Kommunen kommer inte att överklaga den fällande domen i Citadellstvisten.
– Nej, vi har inget att tjäna på en utdragen rättsprocess. Istället vill vi försöka nå en uppgörelse med Landskrona Slott AB som arrenderar lokalerna, förklarar kommunalrådet Lars Wallstén.
– Det var ett skönt besked, ingen part gynnas av sega rättsprocessor, förklarar Mats Wilhelmsson, vd Landskrona Slott.
Dock återstår en del av den rättsliga tvisten, den om bolaget erlagt rätt hyra. Landskrona Slott AB betalar hyra på omsättningen, men vid redovisningen till kommunen har hela omsättningen inte presenterats.
– Det beror på att delar av omsättningen är vidarefakturering, alltså inget som vi tjänar pengar på utan gör för att underlätta för våra kunder, förklarar Mats Wilhelmsson som hoppas att även denna tvist skall lösas utanför tingsrätten.
– Vi har hela tiden förhandlat med kommunen om hyresnivån, men förhandlingarna avbröts när kommunen lämnade in sin stämning. Nu hoppas jag vi kan börja om på ny kula och lägga det gamla bakom oss, avslutar Mats Wilhelmsson.
Från kommunens sida har man ännu inte tagit ställning till hur man skall göra med tvisten om hyran.
– Vi skall studera ärendet och sedan ta ställning, mer kan jag inte säga just nu, poängterar Lars Wallstén.

Till arkivet