En industriepok går i graven

Produktionen har upphört och personalen slutat, nu pågår rivningarna av anläggningar som inte längre går någon nytta på Hydro Agris industriområde. Närmast på tur står Landskronas högsta skorstenen och sen väntar hela den Östra fabriken på grävskoporna. – Det är en epok som går i graven, konstaterar Milton Johansson och Alf Andersson, ansvariga för säkerheten i samband med rivningarna och båda veteraner med lång anställningstid på det som en gång började som en konstgödningsfabrik på Gråen. Året var 1882 och fabriken på Gråenkom igång två år senare. På 1910-talet byggdes Superfosfatens nuvarande anläggning på industriområdet och fabriken på Gråen revs. Produktionen fortsatte fram till 1992, då stängdes fosforsyrafabriken och som ett minne av verksamheten återstår den stora gipsön som idag pryds av tolv vindkraftverk. Som mest sysselsatte fabriken närmare 500 personer, idag kommer ett 30-tal att vara kvar och sköta packning och lastning av bulkvarorna som kommer på fartyg till hamnen. Någon produktion är inte aktuell. – Därför håller vi på att anpassa fabriksområdet. De lokaler och fövaringsutrymme som vi kan hyra ut eller sälja blir kvar, resten kommer att rivas, berättar Alf Andersson och närmast handlar det om den 65 meter höga skorstenen som dessutom är en av Landskronas högsta byggnader. – Vi har tagit in anbud och Eslövs Gräv och Maskin kommer att ansvara för rivingen. Vi samarbetade för några år sedan med rivningen av den gamla NPK-fabriken och det gick bra, påpekar Milton Johansson. Skorstenen, som är gjuten i betong, kommer att \”ätas upp\” av en stor klo som styrs via en TV-monitor och klipper ner skorstenen bit för bit. – Hade den varit murad så skulle vi sprängt den, men nu måste vi plocka ner den bit för bot och arbetet väntas börja om några veckor. Ytterligare anläggningar, bl a det gamla kontoret, kommer att rivas och nästa år är det dags för hela den Östra fabriken som står öde och tom sedan produktionen upphörde vid årsskiftet. Den stora ammoniaktanken kommer att hyras ut till företag som behöver den för lagring. Även det stora huvudkontoret mitt emot kyrkan är till salu. – Det skall skapas ny industrimark och meningen är att nya etableringar skall kunna erbjudas byggbar mark,. Hydro samarbetar med kommunen i ett gemensamt hamnbolag och ett nytt bolag som skall ansvara för säkerhetsutbildningen är under bildande. Just säkerhetsarbetet har haft hög prioritet på Hydro och en skylt vid entrén visar att bolaget inte haft en arbetsolycka på hela 2278 dager. – Ingen olycka på över sex år och för det har vi också fått pris, vi prioriterar säkerheten mycket högt, avslutar Alf Andersson och det höga säkerhetstänkandet kommer också att prägla arbetet med att plocka ner den höga skorstenen.

Till arkivet