Annons

Yrkeshögskolan

Höga betyg till Eventkoordinatorutbildning

Höga betyg till Eventkoordinatorutbildning Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) har kvalitetsgranskat Eventkoordinatorutbildningen på Yrkeshögskolan Landskrona och bedömt att den håller mycket hög kvalitet, vilket är det högsta betyget en yrkesutbildning kan få.   Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskade eventkoordinatorutbildningen under mars 2021. Bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet, vilket är det högsta betyget på en fyrgradig skala. För att få […]

Fyra yrkeshögskoleutbildningar startar i höst

Fyra yrkeshögskoleutbildningar startar i höst Myndigheten för Yrkeshögskolan offentliggjorde idag vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta 2021. Landskrona ansökte om att få starta Stödpedagogutbildningen och Hälso- och vårdadministratörutbildningen och fick dessa beviljade.  Beskedet innebär att kommunens alla fyra yrkeshögskoleutbildningar kan starta i augusti. Det var med glädje utbildningsledarna till Stödpedagog och Hälso- och vårdadministratör tog emot beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan […]

Yrkesutbildningar får fina omdömen efter granskning

Yrkesutbildningar får fina omdömen efter granskning Två av yrkeshögskoleutbildningarna i Landskrona har kvalitetsgranskats av Myndigheten för yrkeshögskolan. Resultatet efter granskningen är att utbildningarna har hög och mycket hög kvalitet. Myndigheten för yrkeshögskolans granskning visar att utbildningen till hälso- och vårdadministratör har hög kvalitet samt att utbildningen till stödpedagog har mycket hög kvalitet. I den samlade bedömningen skriver myndigheten att utbildningarna har […]

Yrkeshögskolan får förnyat förtroende

Yrkeshögskolan får förnyat förtroende Myndigheten för yrkeshögskolan har återigen godkänt Landskronas befintliga utbildningar till eventkoordinator, hud- och spaterapeut, hälso- och vårdadministratör och stödpedagog. Till hösten kommer Yrkeshögskolan i Landskrona att erbjuda drygt 110 nya utbildningsplatser vid de fyra  utbildningarna. I förra veckan redovisade Myndigheten för yrkeshögskolan sina beslut om nya platser i yrkeshögskolan. Konkurrensen om att få statsbidrag är […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser