Annons

trygghetsmätning

Landskronabornas oro för att utsättas för brott har minskat  

Landskronabornas oro för att utsättas för brott har minskat   Nu kommer resultaten från årets trygghetsmätning som Polisen och Landskrona stad genomför tillsammans. I år har det så kallade problemindex sjunkit från 2,12 förra året till 1,94 i år. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.   Polisen och Landskrona stad genomför varje år en trygghetsmätning tillsammans. Mätningen sammanfattas i ett så kallat problemindex. Sedan […]

Landskronabor inte otryggare än andra skåningar

Landskronabor inte otryggare än andra skåningar På måndagen presenterade polisen och företrädare för Landskrona stad polisens trygghetsmätning 2018. I stadsdelen Centrum/Öster har problemen minskat ytterligare sedan förra årets mätning. Samtidigt är det just där samt i Karlslundsområdet som otryggheten är störst. Totalt sett visar siffrorna att Landskronabornas upplevda trygghet ligger på samma nivå som genomsnittet i Region Syd. Trygghetsmätningarna i Landskrona […]

Dags för den årliga trygghetsmätningen

Dags för den årliga trygghetsmätningen Idag påbörjar polisen i region Syd genomförandet av den årliga lokala trygghetsmätningen. Redan i februari/mars gjordes emellertid en ”digital trygghetsvandring” av polisen i samverkan med Landskrona stad. I den digitala undersökningen togs upp flera faktorer som påverkar den upplevda tryggheten, till exempel renhållning, belysning, fastighetsunderhåll och skrymmande växtlighet. De som flest hade synpunkter på under […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser