Annons

stipendium

Tre pedagoger belönas ur Tomas Johanssons minnesfond

För sitt skolutvecklingsarbete uppmärksammas och belönas i år tre pedagoger för sitt arbete med att utveckla undervisningen. Av 96 inkomna nomineringar föll valet på Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård på Sjöstadsskolan i Stockholm. I motiveringen för utmärkelsen står bland annat att ”De är ledande i utvecklingen av ett vetenskapligt arbetssätt på Sjöstadsskolan. Deras […]

Thomas H Johnsson får arbetsro

Thomas H Johnsson får arbetsro Fotografen och konstnären Thomas H Johnsson tilldelas Sveriges författarfonds arbetsstipendium 2016. Sveriges författarfond är skapat för att tilldela statliga medel till upphovsmän av betydande litterära verk. Fonden handläggs av en styrelse där ordföranden och tre ledamöter jämte suppleanter förordnas av regeringen. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet inom Finansdepartementet.– Det känns oerhört hedrande. Att det dessutom är […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser