Annons

Stefan Olsson

Tunga besked om äldres aktivitetsstöd

Tunga besked om äldres aktivitetsstöd Den minnesgode läsaren kommer ihåg Björn Wiklunds medborgarförslag som ledde till en motion från Vänsterpartiet som senare också antogs av fullmäktige och som gick ut på att ge aktivitetsstöd till pensionärers organiserade fritidsaktiviteter. Ett år gick och Björn Wiklund började efterlysa stödet. Av oklara anledningar, möjligen kostnadsmässiga, hade motionen fastnat hos fritidsnämnden. Fritidsnämndens ordförande, det […]

Nej till utbyggnadsplaner av Borstahusens hamn

Nej till utbyggnadsplaner av Borstahusens hamn Kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg (L) och treklövern åkte vid dagens kommunfullmäktige på sin största politiska förlust under innevarande mandatperiod. Sverigedemokraterna och socialdemokraterna gjorde något överraskande gemensam sak och avslog detaljplanen vars syfte var att pröva lämpligheten att bygga ut Borstahusens hamn. Stefan Olsson (SD) var först att begära ordet och redogjorde att han under ett […]

Kenneth Håkansson får åter svara på frågor i fullmäktige

Kenneth Håkansson får åter svara på frågor i fullmäktige Vi noterar att kommunalråd Stefan Olsson (SD) igår lämnade in en interpellation ställd till  Kenneth Håkansson, ordförande i AB Landskronahem och Stadsutvecklingsbolaget med rubriken ”Otillåten andrahandsuthyrning”. Det slogs någon form av inofficiellt rekord i interpellerande vid senaste kommunfullmäktigen och eftersom vi står inför ett valår lär de flitiga frågeställarna, tillika debattglada politikerna,  fortsätta på den […]

Lagtrots vid barnutredningar anser SD

Lagtrots vid barnutredningar anser SD Sverigedemokraternas kommunalråd Stefan Olsson anser att individ- och familjeförvaltningen begår lagtrots när det gäller barnutredningar. Med anledning av detta har han interpellerat nämndens ordförande Mattias Adolfsson (L). – Individ- och familjenämnden har allvarliga problem med att uppfylla gällande lagstiftning, skriver Stefan Olsson i inledningen till sin interpellation. – Lagen säger klart och tydligt att utredningar […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser