Annons

Stärka bibliotek

Biblioteket får 2,2 miljoner av regeringen

Biblioteket får 2,2 miljoner av regeringen För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek vars syfte är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten. Ur ett lokalt perspektiv är det väldigt glädjande är att Landskronas stadsbibliotek får 2,2 miljoner. Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser