Annons

Skånetrafiken

Ventrafiken under regionens lupp

Ventrafiken under regionens lupp Vid dagens möte i Region Skånes kollektivtrafiknämnd bifölls en motion om utredning av Ventrafiken. De båda centerpartisterna Lennart Pettersson och Patrik Holmberg har i en i motion föreslagit att en utredning genomförs där konsekvenserna belyses av att överföra färjetrafiken Ven-Landskrona till Skånetrafiken. På Ven driver kollektivtrafiknämnden busstrafik (Skånetrafiken) som har sin naturliga koppling till färjetrafiken. […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser