Annons

sjukvård

Lasarettet kan få en sjukhuschef igen

Lasarettet kan få en sjukhuschef igen Regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Henrik Fritzon har gett regiondirektör Alf Jönsson i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Förslaget berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett. 2013 avskaffades sjukhuschefer på Region Skånes sjukhus. Styrningen centraliserades och tre nya förvaltningar bildades; SUS, SUND och […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser