Annons

självdrag

Självdrag ingen hälsorisk – dom har vunnit laga kraft

Självdrag ingen hälsorisk – dom har vunnit laga kraft Sedan 2018 har HSB Landskrona drivit frågan om självdragsventilation i flerbostadsfastigheter inte ska betraktas som en hälsorisk, efter att HSB brf Linden tidigare fått föreläggande om vite av miljöförvaltningen på grund av bristfällig ventilation. Igår kom det slutgiltiga beskedet. HSB Landskrona drev målet ända till mark- och miljödomstolen. I januari gav domstolen bostadsrättsföreningen och HSB […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser