Annons

Scandust

Driften på Befesa Scandust kan vara igång om en månad

Driften på Befesa Scandust kan vara igång om en månad Omfattande miljöskyddsåtgärder, en uppgradering av delar av anläggningen samt en realistisk plan för kvarstående åtgärder gör att Länsstyrelsen bedömer att driften på Befesa Scandust kan återupptas inom en månad. Länsstyrelsen gör bedömningen efter tisdagens avstämningsmöte med Befesa Scandust. Bolaget har under den senaste månaden genomfört täthetsprovning och relining av brunnar och avloppsledningar, utfört tankbesiktning, testat […]

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet Uppdaterad kl. 14.55 Länsstyrelsen Skåne förbjuder miljöfarlig verksamhet på Befesa Scandust i Landskrona under nuvarande former. Förbudet gäller från och med söndagen den 11 december. Länsstyrelsen Skåne fattar beslutet sedan resultaten kommit in från de planerade och oplanerade provtagningarna den 29 november. De visar alarmerande höga halter av cyanid och flera olika tungmetaller i slamvatten […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser