Annons

regeringen

Uppmanar regeringen att utreda Europaspåret

Uppmanar regeringen att utreda Europaspåret Landskrona stad förordar att regeringen tillsätter utredning om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.  Landskrona stads kommunstyrelse har skickat ett eget 12-sidigt remissyttrande till Infrastrukturdepartementet gällande Trafikverkets inriktningsunderlag. Landskronas stad är kritisk till infrastrukturprioriteringarna i Skåne och förordar att regeringen tillsätter en utredning av Skånes framtida infrastruktur där en fast förbindelse mellan Landskrona och […]

Biblioteket får 2,2 miljoner av regeringen

Biblioteket får 2,2 miljoner av regeringen För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek vars syfte är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten. Ur ett lokalt perspektiv är det väldigt glädjande är att Landskronas stadsbibliotek får 2,2 miljoner. Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser