Annons

Qualis

Grundsärskolan kvalitetssäkrad

Särskolan i Landskrona har under hösten, för första gången, granskats enligt Qualis kvalitetssäkringssystem med en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. Särskolan når 95 poäng och blir därmed certifierad och kvalitetssäkrad. Granskningen resulterade i en rapport som visar särskolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Särskolans styrkeområden är många. […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser