Annons

Niklas Karlsson

Bevara det fotografiska kulturarvet

Bevara det fotografiska kulturarvet Skapa ett nationellt centrum för bevarande och förmedling av det fotografiska kulturarvet och lokalisera detta till Skåne och Landskrona. Det föreslår Niklas Karlsson, socialdemokrat och riksdagsledamot. – I Sverige saknas ett institutionellt ansvar för det fotografiska kulturarvet. Det saknas nationellt formulerade mål för bevarande, kunskapsuppbyggnad och förmedling. Bristen på ett nationellt ansvarstagande medför en risk […]

– Åtgärda trafiksituationen på E6

– Åtgärda trafiksituationen på E6 Niklas Karlsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Landskrona, fortsätter uppmärksamma regeringen på den ansträngda trafiksituationen på E6. Tillsammans med kollegan Per-Arne Håkansson föreslår han en utbyggnad genom Skåne till en trefilig motorväg på fler avsnitt, dessutom vill han se att mer godstrafik styrs till järnvägen. – Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är sårbar. Den tunga trafiken är […]

Niklas Karlsson ny ordförande för försvarsutskottet

Niklas Karlsson ny ordförande för försvarsutskottet Niklas Karlsson (S) från Landskrona valdes igår (2/10) till ordförande för riksdagens försvarsutskott och efterträder Åsa Lindestam (S) som Socialdemokraternas gruppledare i utskottet. Niklas Karlsson som suttit en mandatperiod i riksdagen var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Landskrona och efter valet 2006 oppositionsråd. På tisdagen utsågs han till ordförande för försvarsutskottet i riksdagen, på utskottets konstituerande […]

Broschyr är fult politiskt spel enligt Niklas Karlsson

Broschyr är fult politiskt spel enligt Niklas Karlsson I veckan har hushållen i Landskrona fått en påkostad publikation i brevlådan. I denna informerar Landskrona stad om aktuella stadsbyggnadsprojekt samt presenterar en framtidsvision. En som reagerat starkt på utskicket är kommunfullmäktigeledamoten och före detta ordföranden i kommunstyrelsen, Niklas Karlsson (S). Många ser skriften som ett rent informationsmaterial men så gör inte Niklas Karlsson som […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser