Annons

markanvisningsavtal

Många byggen i startgroparna

Många byggen i startgroparna Ett flertal markanvisningsavtal och markreservationsavtal klubbades genom på torsdagens möte i kommunstyrelsen. Samtliga ärenden gick genom utan diskussion. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige. Serneke Projektstyrning AB har anmält intresse för att uppföra 16 fribyggartomter för byggande av friliggande enbostadshus samt möjlighet att bygga flerbostadshus mellan Segergatan och Hälsingborgsvägen. Bolaget har tagit fram ett förslag i […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser