Annons

Länstyrelsen

Vitesförelägganden mot Scandust

Vitesförelägganden mot Scandust Länsstyrelsen Skåne har beslutat om två vitesförelägganden enligt miljöbalken mot Befesa Scandust i Landskrona. Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har allvarliga miljöproblem uppkommit i bolagets närhet. Bland annat har omfattande fiskdöd noterats i Södra hamnbassängen och kommunens avloppsreningsverk har slagits ut vid upprepade tillfällen. I samband med schaktarbeten på en intilliggande fastighet […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser