Annons

Länsstyrelsen

Klartecken för bevakningsföretag att använda drönare

Klartecken för bevakningsföretag att använda drönare Länsstyrelsen Skåne tillåter att bevakningsföretag under vissa villkor använder kamerautrustad drönare vid stationär och ronderande bevakning. – Det betyder inte att det är fritt fram för bevakningsföretag att använda kamerautrustad drönare. Andra myndigheter kan fortfarande ha invändningar, säger Henrik Kvennberg, handläggare på förvaltningsjuridiska enheten vid Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen Skåne – som är tillstånds- och tillsynsmyndighet […]

Nya pengar till insatser för asylsökande

Nya pengar till insatser för asylsökande Nu är fördelningen av vårens medel för tidiga insatser för asylsökande färdig. Länsstyrelsen Skåne fördelar omkring åtta miljoner kronor till 17 skånska organisationer, däribland folkhögskolor, studieförbund och ideella föreningar. Fem av dessa organisationer tänker har helt eller delvis verksamhet i Landskrona. Sedan 2017 har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser […]

Miljöförvaltningen vill ta över tillsyn på Oatly

Miljöförvaltningen vill ta över tillsyn på Oatly Landskrona stad har hos Länsstyrelsen begärt överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken för Oatly AB och EWP Enercon Windtower Production AB. Länsstyrelsens beviljade överlåtelse av EWP AB men avslog begäran gällande Oatly. Miljöförvaltningen ser dock brister i Länsstyrelsens argumentation och har därför beslutat att överklaga till regeringsrätten. Miljöförvaltningen i Landskrona har haft tillsyn på Oatly AB […]

Driften på Befesa Scandust kan vara igång om en månad

Driften på Befesa Scandust kan vara igång om en månad Omfattande miljöskyddsåtgärder, en uppgradering av delar av anläggningen samt en realistisk plan för kvarstående åtgärder gör att Länsstyrelsen bedömer att driften på Befesa Scandust kan återupptas inom en månad. Länsstyrelsen gör bedömningen efter tisdagens avstämningsmöte med Befesa Scandust. Bolaget har under den senaste månaden genomfört täthetsprovning och relining av brunnar och avloppsledningar, utfört tankbesiktning, testat […]

Länsstyrelsen och Befesa i möte

Länsstyrelsen och Befesa i möte Nu har ett möte mellan Länsstyrelsen Skåne och Befesa Scandust hållits om de förelägganden som ålagts Landskronaföretaget.  Vid mötet deltog representanter för Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och SGI, Sveriges geotekniska institut. Befesa Scandust företräddes av koncernens finanschef Wolf Lehmann och vd Fredrik Trydegård. Vid mötet medverkade också konsulter som bolaget anlitat för att arbeta med de […]

Befesa Scandusts existens i fara – stänger ner verksamheten

Befesa Scandusts existens i fara – stänger ner verksamheten UPPDATERAD 17.35 Nu har Befesa Scandust fått alla förelägganden som gäller efter Länsstyrelsens beslut igår som bland annat innebär att företaget måste upphöra med sin huvudsakliga verksamhet på söndag. Befesa Scandust anser dock att kraven är ”extremt långtgående och saknar all proportionalitet” och har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Företaget begärde också inhibition vilket […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser