Annons

Landskrona Kammarmusikförening

Renässansmusik centrerat kring Martin Luther

Renässansmusik centrerat kring Martin Luther Landskrona kammarmusikförenings höstsäsong startades av välrenommerade Ensemble Mare Balticum, specialiserade på tolkning och framförande av renässansmusik. Programmet var centrerat kring Martin Luther, vars teser spikades för just 500 år sedan. – Konserten framfördes som en sammanhållen berättelse med intressanta kommentarer förmedlade av violinisten Per Mattson. Vi fick veta att Luther i motsats till andra reformatorer såg […]

Fullsatt säsongstart för Kammarmusikföreningen

Fullsatt säsongstart för Kammarmusikföreningen Söndagen den 22 januari inledde Vindla String Quartet vårens kammarmusiksäsong i församlingshemmet. Den spännande och gränsöverskridande kvartetten består av Caroline Karpinska och Maria Bergström på violin, Elina Nygren på viola och Gerda Holmquist på cello. Inför en fulltalig publik framförde den samspelta, unga kvartetten ett vibrerande vitalt program, bestående av verk av framstående, samtida kvinnliga […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser