Annons

Landskrona Fotofestival

Thomas H Johnsson får arbetsro

Thomas H Johnsson får arbetsro Fotografen och konstnären Thomas H Johnsson tilldelas Sveriges författarfonds arbetsstipendium 2016. Sveriges författarfond är skapat för att tilldela statliga medel till upphovsmän av betydande litterära verk. Fonden handläggs av en styrelse där ordföranden och tre ledamöter jämte suppleanter förordnas av regeringen. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet inom Finansdepartementet.– Det känns oerhört hedrande. Att det dessutom är […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser