Annons

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen uppmanas att granska fastighetsaffärer

Nu ombeds kommunrevisionen granska och pröva stadsbyggnadsförvaltningens rutiner. I ett brev ställt till kommunrevisionens ordförande Peter Thunholm gör stadens vänsteropposition (S+V)  en gemensam begäran om granskning av kommunrevisionen. – Vi anser att det finns anledning att granska Stadsbyggnadsförvaltningens rutiner i samband med fastighetsaffären och upphandlingar efter att lokala medier har uppmärksammat kommunens förvärv av fastigheterna […]

Revisionen efterlyser belägg på miljonbelopp

Fakta kommunrevisionenKommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet. I Landskrona består kommunrevisionen av 15 förtroendevalda ledamöter fördelat på tre sverigedemokrater, sex socialdemokrater, en moderat och fem liberaler. Ordförande är Peter Thunholm (L).Revisorerna som väljs av KF ska granska om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser