Annons

Jörgen Durban

Misstänkt företagsspioneri och dataintrång mot Haldex

Misstänkt företagsspioneri och dataintrång mot Haldex Haldex har lämnat in en polisanmälan om misstänkt företagsspioneri och dataintrång. Detta efter att bolaget upptäckt att en tidigare medarbetare kopierat stora mängder digital information från bolagets servrar. Det finns även bevis på att information vidareförmedlats till åtminstone en hög medarbetare i finansbranschen. – Det potentiella informationsvärdet i vart och ett av de kopierade filerna […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser