Annons

Haldex

Haldex förlänger korttidsarbete

Haldex förlänger korttidsarbete Haldex förlänger korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) för flertalet anställda i Landskrona som infördes den 30 mars. Sammanlagt berörs cirka 250 medarbetare. Beslut om förlängt korttidsarbete följer av fortsatt minskad efterfrågan på Haldex produkter och tjänster och behovet av att begränsa negativa finansiella effekter av Covid-19. Korttidsarbete infördes för flertalet medarbetare i Landskrona den 30 mars […]

Haldex drar i bromsen och permitterar 250

Haldex drar i bromsen och permitterar 250 Haldex meddelar på torsdagsförmiddagen i ett pressmeddelande att man anpassar verksamheten efter tillfälligt lägre efterfrågan och korttidspermitterar nu medarbetare i Landskrona. För att anpassa verksamheten till den lägre efterfrågan som följt av det globala COVID-19 utbrottet har Haldex idag beslutat att per måndagen den 30 mars korttidspermittera flertalet anställda i Landskrona. Sammanlagt berörs cirka 250 […]

Haldex anmäler största aktieägaren till EU-kommissionen

Haldex anmäler största aktieägaren till EU-kommissionen Knorr-Bremses aktieinnehav i Haldex begränsar konkurrensen i strid med EU-lagstiftningen, hävdar Landskronaföretaget. Haldex anmäler sin största aktieägare, tyska bromssystemtillverkaren Knorr-Bremse, till EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens samt till den brasilianska konkurrensmyndigheten. Klagomålet rör Knorr-Bremses aktieinnehav i Haldex och dess effekter på konkurrensen på bromsmarknaden. – Det kan verka märkligt att ett bolag har åsikter om vem […]

Misstänkt företagsspioneri och dataintrång mot Haldex

Misstänkt företagsspioneri och dataintrång mot Haldex Haldex har lämnat in en polisanmälan om misstänkt företagsspioneri och dataintrång. Detta efter att bolaget upptäckt att en tidigare medarbetare kopierat stora mängder digital information från bolagets servrar. Det finns även bevis på att information vidareförmedlats till åtminstone en hög medarbetare i finansbranschen. – Det potentiella informationsvärdet i vart och ett av de kopierade filerna […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser