Annons

Gatuarbete

Gatuarbete på Kungsgatan och Södra Långgatan

Gatuarbete på Kungsgatan och Södra Långgatan Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om delar av Kungsgatan och Södra Långgatan med nytt utseende. Då dricks-, dag- och spillvattenledningarna är gamla och i dåligt skick i dessa gator, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan förändringsarbetet påbörjas. Första etappen sker i Kungsgatan, från korsningen Kungsgatan/Södra Långgatan till korsningen Kungsgatan/Drottninggatan […]

Österleden klar för trafik nästa vecka

Österleden klar för trafik nästa vecka NSVA´s ledningsarbete i Österleden, första etappen, kommer att slutföras senast den 18 maj. Återställningsarbetet på Järnvägsgatan är i full gång och för att minska störningarna i trafiken kommer arbetet med stensättningen att påskyndas.  Arbetet kommer därför att bedrivas även utanför ordinarie arbetstid.  Uppstår inget oförutsett beräknas gatuarbetena att vara färdiga vid månadsskiftet maj/juni och intilliggande […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser