Annons
Måndagen den 6:e december
Dagens namn: Nikolaus, Niklas

covid19

Haldex förlänger korttidsarbete

Haldex förlänger korttidsarbete Haldex förlänger korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) för flertalet anställda i Landskrona som infördes den 30 mars. Sammanlagt berörs cirka 250 medarbetare. Beslut om förlängt korttidsarbete följer av fortsatt minskad efterfrågan på Haldex produkter och tjänster och behovet av att begränsa negativa finansiella effekter av Covid-19. Korttidsarbete infördes för flertalet medarbetare i Landskrona den 30 mars […]

Skåne får ambulansförstärkning

Skåne får ambulansförstärkning Region Skåne och Försvarsmakten fortsätter sitt samarbete inom ramen för krisberedskap under rådande coronautbrott. Försvarsmakten kommer inom kort att skicka tre av sina ambulanser till Skåne för att avlasta ordinarie ambulanssjukvård vid förflyttningar av intensivvårdskrävande covid-19-patienter mellan skånska sjukhus.  Region Skåne kommer att utbilda Försvarsmaktens ambulanspersonal men samtidigt ansvara för att bemanna ambulanserna med specialistsjuksköterskor […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser