Annons

civid-19

Lägesbild kopplat till arbetet med covid-19

Lägesbild kopplat till arbetet med covid-19 I fredagens lägesbild sammanfattar vi insatserna kopplade till covid-19 i Landskrona. Liksom övriga skånska kommuner har Landskrona en fortsatt hög smittspridning. Vecka 47 rapporterades totalt 184 fall (399 fall/100 000 invånare), vecka 48 låg antalet oförändrat med 181 fall (390 fall/100 000 invånare). Omsorgsförvaltningen Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud på särskilda boende i Landskrona […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser