Annons

Bronsängen

Tre parter smider planer för Brons- och Silverängen

Tre parter smider planer för Brons- och Silverängen På torsdagens kommunstyrelsemöte godkändes en avsiktsförklaring som tagits fram mellan Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö. Avsiktsförklaringen omfattar de två kvarteren Bronsängen och del av Silverängen i Karlslundsområdet. Syftet med avsiktsförklaringen är att parterna tillsammans ska utveckla området med bostäder och samhällsservice såsom förskola, skola, centrumverksamhet med mera samt komplettera kvarteren med nya gator och grönstråk. […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser