Annons

Befesa Scandust

Länsstyrelsen och Befesa i möte

Länsstyrelsen och Befesa i möte Nu har ett möte mellan Länsstyrelsen Skåne och Befesa Scandust hållits om de förelägganden som ålagts Landskronaföretaget.  Vid mötet deltog representanter för Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och SGI, Sveriges geotekniska institut. Befesa Scandust företräddes av koncernens finanschef Wolf Lehmann och vd Fredrik Trydegård. Vid mötet medverkade också konsulter som bolaget anlitat för att arbeta med de […]

Befesa Scandusts existens i fara – stänger ner verksamheten

Befesa Scandusts existens i fara – stänger ner verksamheten UPPDATERAD 17.35 Nu har Befesa Scandust fått alla förelägganden som gäller efter Länsstyrelsens beslut igår som bland annat innebär att företaget måste upphöra med sin huvudsakliga verksamhet på söndag. Befesa Scandust anser dock att kraven är ”extremt långtgående och saknar all proportionalitet” och har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Företaget begärde också inhibition vilket […]

Vitesförelägganden mot Scandust

Vitesförelägganden mot Scandust Länsstyrelsen Skåne har beslutat om två vitesförelägganden enligt miljöbalken mot Befesa Scandust i Landskrona. Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har allvarliga miljöproblem uppkommit i bolagets närhet. Bland annat har omfattande fiskdöd noterats i Södra hamnbassängen och kommunens avloppsreningsverk har slagits ut vid upprepade tillfällen. I samband med schaktarbeten på en intilliggande fastighet […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser