Annons

Årsmöte

Årsmöte hos Friluftsfrämjandet

Årsmöte hos Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet i Landskrona avhöll i söndags sitt årsmöte i Scoutboet i koloniområdet kring Citadellet under ordförandeskap av Elisabeth Andersen. Hon fick mötets fortsatta förtroende som ordförande även kommande verksamhetsår. Ur verksamhetsberättelsen för det gångna året kan konstateras, dels en positiv utveckling i Ur- och Skurverksamheten, dels ett större antal deltagare när det gäller avdelningens FriVux-vandringar […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser