Annons

alkoholservering

Nya riktlinjer för alkoholservering

Nya riktlinjer för alkoholservering Kommunstyrelsen godkände idag nya riktlinjer för alkoholservering. De kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är till för att skapa förutsägbarhet för sökande om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Riktlinjerna ska också verka för en likabehandling inom kommunen, gällande ansökningar om serveringstillstånd. En ny alkohollag trädde i kraft 1 januari 2011. Den gav delvis förändrade förutsättningar […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser