Annons

äldreboende

Besöksförbudet på äldreboende kan hävas vid månadsskiftet

Besöksförbudet på äldreboende kan hävas vid månadsskiftet Folkhälsomyndigheten har i dag föreslagit att beslutet om ett allmänt besöksförbud på kommunala äldreboenden ska hävas. Region Skåne kommer att följa detta beslut även för den skånska hälso- och sjukvården. Det innebär att det generella besöksförbudet på sjukhus och mottagningar som gällt under coronapandemin kommer att upphöra och att även Region Skåne återgår till tidigare regler. Lokalt kan […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser