Annons

äldreboende

Besöksförbudet på äldreboende kan hävas vid månadsskiftet

Besöksförbudet på äldreboende kan hävas vid månadsskiftet Folkhälsomyndigheten har i dag föreslagit att beslutet om ett allmänt besöksförbud på kommunala äldreboenden ska hävas. Region Skåne kommer att följa detta beslut även för den skånska hälso- och sjukvården. Det innebär att det generella besöksförbudet på sjukhus och mottagningar som gällt under coronapandemin kommer att upphöra och att även Region Skåne återgår till tidigare regler. Lokalt kan […]

Nytt försök med privat aktör på Kassakroken

Nytt försök med privat aktör på Kassakroken Förenade Care har tilldelats driften för Kassakrokens och Segergatans äldreboende Efter vad som beskrivs som ”en omfattande upphandlingsprocess” fattade  omsorgsförvaltningen igår beslutet att Förenade Care tar över driften av de kommunala äldreboendena Kassakroken och det redan privat drivna äldreboendet Segergatan från november 2018. Avtal med Förenade Care kan tecknas först den 2 maj då perioden […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser