PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ytterligare en replik till Lena och Håkan

Fredrik Rosengren sätter fingret på en punkt , som jag tycker man skall tänka lite p , och detta gäller i allmänhet personer som skriver in på Planket och klagar på politiska beslut, eller politiker i allmänhet.

Och det aktualiseras nu med Lena och Håkans inlägg gällande Torkild Strandbergs  intervju i radion.

Ni som ständigt och jämt klagar på diverse saker i kommunen, så tycker jag ni skall antingen sätta er in i hur politik fungerar, eller ännu bättre engagera er själva för det ni antingen vill se en förändring på , eller det ni brinner för.

Man kan läsa nu gällande Lena och Håkans inlägg att dom/ni inte riktigt har kläm på skillnader på stat och kommun (stad).

Polisen är statlig , och inte kommunal. Alltså har kommunen inte så stora möjligheter att påverka deras arbete, annat än med dialog och med önskemål, men direkt krav kan inte direkt ställas.

Trafikverket är även det statligt, och samma sak som ovan gäller. Man kan försöka påverka (och tro mig , det görs i allra högsta grad), men , det är ändå Trafikverket som styr. Och så är det med många frågor. Kommunpolitiken är i många fall bakbunden av statliga beslut.

Allt blir inte rätt, och ibland blir det helt fel, men så är det med oss alla och det vi gör. Men, på det hela taget, blir det mer rätt än fel.

Tidigare politiska beslut, bra eller dåliga, är något man får leva med för lång tid framöver. På samma sätt som dagens politiska beslut kommer att påverka staden i framtiden. Någon yttrade klokt, att inför ett politiskt beslut, måste man titta tio år framåt, och tio år bakåt.

När det kommer till hur pengarna inom kommunen skall användas, så låter Lena och Håkan påskina att det är Torkild själv som styr och ställer, samt att han, personlige , genomför uppsägningar resp. anställningar. Nej , riktigt så fungerar det inte.

Beslut som tas i staden (kommunen) , tas i enlighet med den mest fundamentala delen av demokrati. Flest röster vinner. Alltså, en majoritet av Landskrona Stads invånare anser att den politiska styrningen, och politiska inriktningen, som är nu ( L+M+MP) är den för tillfället bästa lösningen för Landskrona.

Man kan tycka vad man vill om detta, men vi i Sverige har ett system där demokrati samt majoritetsbeslut ligger oss varmt om hjärtat.

Så, avslutningsvis. Att bara klaga, istället för att komma med konstruktiva och väl genomtänkta förslag, vinner inga poäng. Och det allra bästa sättet att få gehör för sina åsikter (samt få dom genomförda), är faktiskt att engagera sig själv.

I våra nämnder, där folkvalda från alla partier sitter, är man faktiskt oftast alltid överens. Visst, det är såklart diskussioner, men så är det med det mesta. Man har olika syn på saker och ting, och det utifrån ens egna  erfarenheter och synsätt. Men, på det hela taget så får vi tillsammans Staden att gå framåt i rätt riktning.

Jag är själv fritidspolitiker (L), inte så mycket av ideologiska skäl, utan jag tycker Staden sköts utifrån ett pragmatiskt sätt, och det måste väl ändå vara det bästa för oss alla , oaktat politisk hemvist.

Mvh//Tony Petersson

Ledamot Teknik och Fritid
Ledamot Kommunfullmäktige

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).