PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Visst finns det mer att göra!

Vad finns mer att göra? Jo, Landskrona förtjänar ett politiskt skifte!

Nu är det val igen och vi diskuterade hur vi vill ha och förbättra vårt Landskrona.

Vi vill se ett grönt Landskrona med parker och grönområden längs hela strandkanten och ett lummigt, stort Lill-Olas, ett frodigt grönt Karlslund, cykelvägar och friluftsliv. Fridfulla små båthamnar där folk strosar och kommunala stränder och bryggor, som är till för alla. Behålla alla fina parker kvar.

Vi vill se ett nytt blomstrande kulturliv. En konsthall med resurser nog att ha ett ökat flöde av intressanta utställningar och som inte styrs av politiker. En politiskt fri teater, resursstark nog att ge en större, mer omväxlande och givande repertoar, gärna en egen teatergrupp igen. Ett museum som visar gammalt, men också nytt. Föreningar och scener för musik, konst och hantverk och vårt fina bibliotek kvar. Vi vill se att alla föreningar, oavsett politisk färg, stöttas och kan finnas kvar.

Vi vill se ett enat kommunalt gymnasium i centrum, istället för små privata gymnasier i nerlagda fabriker och andra utrymmen. Med skolungdomar som går omkring i centrum och upptäcker allt vad staden bjuder.
Vi vill se kommunala skolor, som är så attraktiva att alla elever vill gå i dem och där behörig, kunnig personal vill arbeta.
Vi vill se en högskola i stan. Som drar till sig unga och ambitiösa studenter.

Vi vill ha ett öppet stadshus, där politiker bereder ärenden i laga ordning och där debatten är öppen och fri. Där ingen tystnadskultur och vänskapskorruption stör ut i verksamheten.

Vi vill se att alla är lika välkomna till staden, brevbärare och sköterskor m fl lika väl som företagare, ingen skillnad på yrkeskategori eller folk. Det vill säga en stad för alla.

Vi vill se en äldrevård som fungerar för alla med trygghetsboenden, äldreboenden, äldrevård och hemtjänst.
Vi vill se att alla vårdcentraler har kapacitet att ta emot alla sökanden.
Vi vill se att Landskrona lasarett inte säljs ut och att det börjar användas mer och är öppet under jourtid.

Vi vill se en ordentlig trafikplanering med upprustning av gator och vägar. Med hastighetsbegränsningar där så behövs för att trygga oss, och inte minst barnen, i trafiken.
Vi vill se en väl fungerande kollektivtrafik i alla delar av kommunen.

Vi vill se att det byggs attraktiva bostäder åt alla, rika som mindre rika. Vi vill se möjlighet åt alla att bo i hamnområden, strandnära, i centrum och på alla de attraktiva områdena i kommunen.
Vi vill att byggande och arkitektur ska komma från invånarna. Att man utnyttjar de personalkategorier som redan finns i stan och som har känsla för den när man planerar och bygger.

Vi vill se ett levande centrum med butiker, en läcker torghandel med mycket grönt, caféer och annan service.

Allt detta skulle göra Landskrona till en mer fantastisk kommun att bo i.

Lena Nilsson
Håkan Lans

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).