PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Vind i seglen och kraft i näten: förnyelsebart ger kraft till Skåne!

Svar på insändare från SD i energifrågan.

Det pratas mycket om elbrist på grund av övergången till förnybar energi i debatten just nu, många är rädda för förändringen. I en nyligen publicerad artikel på Planket i Landskrona Direkt listar ett par av Sverigedemokraternas företrädare de vanligaste orsakerna till oro.

Det första man ska ha med sig om svensk elproduktion är att vi faktiskt producerar 20% mer el än vad vi använder. Problemet är att mycket av energin produceras i de norra delarna av landet, medan den sen används här i söder där det helt enkelt bor fler människor. Dessutom är elnätet ganska gammalmodigt i att elen måste användas precis när den skapas, vilket resulterar i problem under de timmar under året då vi använder som mest el. De här utmaningarna är varken nya eller omöjliga att lösa.

Oron över elbrist är mest aktuellt just här i Skåne. Vi använder nämligen betydligt mer el än vad vi producerar, vilket gör att vi blir beroende av att importera el från andra landskap och Danmark, eller i undantagsfall från exempelvis Tyskland. Det finns två möjliga sätt för oss att lösa det:

  1. Enligt en studie från Energimyndigheten skulle Skåne, om vi bara investerar, kunna generera 25Thw bara från vindkraft. Det är dubbelt så mycket som vi totalt använder idag. Vi skulle alltså kunna gå från ett underskott till att exportera el!
  2. Som jag skrev tidigare producerar Sverige tillräckligt med el, men på sikt måste vi kunna transportera mer el över längre sträckor. För att bättre omfördela energin krävs helt enkelt en uppdatering och utbyggnad av själva systemet, vid ett seminarie arrangerat av Skanska i Almedalen nyligen gjordes expertbedömningen att det kommer ta ett par år att färdigställa. Förstås frustrerande långsamt, men betydligt snabbare än knasiga alternativ som utbyggnad av kärnkraften (och då ska vi inte ens diskutera säkerhetsrisker och erfarenheter från Tjernobyl). Nätet måste på lång sikt också ställas om till att även kunna lagra energi i större utsträckning.

Kan vi producera mer el lokalt samtidigt som ett bättre nät ger oss bättre tillgång till överkapaciteten i norra Sverige kan vi med råge tillgodose våra energibehov!

I debattinlägget lyfts också slutligen ett vanligt argument: att vindkraftsparker skulle döda insekter och småfåglar. Visst är det så att ett infrastrukturprojekt påverkar den lokala miljön, men det gäller ju även alla väg-, avlopps- och fastighetsbyggen också. Ändå diskuteras det här problemet i princip bara i förhållande till vindkraften. Den som verkligen vill göra något för att rädda insekterna borde istället satsa mer på ekologiska matvaror då det är just kemikalier i jordbruket som leder till massdöd bland insekterna.

För att sammanfatta kan man helt enkelt säga att vi behöver ställa om till energikällor som just vindkraft och solceller för att inte förstöra vår planet. Att göra det kan dessutom bli det bästa som har hänt skånsk energiförsörjning på länge. Sverige kan få en förnyelsebar energisektor, samtidigt som vi även i fortsättningen har en trygg energiförsörjning. För att uppnå det behöver vi politiker investera i förnyelsebart och smartare elnät, inte minst här i Skåne! Tyvärr verkar det dock finnas många bland Sveriges konservativa politiker som hatar förändring av principskäl, även när den kan leda till förbättring!

Jesper Olsson
Ordförande Miljöpartiet Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).