PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Viktiga beslut ska tas av folkvalda politiker

Ett nytt 1-års avtal av Attendos verksamhet på Skiftesvägen har skrivits under av omsorgsförvaltningens chef Håkan Strömberg. Anledningen till det nya avtalet är att flera allvarliga händelser inträffat sedan Attendo började driva sin verksamhet av äldreboende på Skiftesvägen. Händelser som vi ledamöter (SD) i omsorgsnämnden sett mycket allvarligt på.

Håkan Strömberg har sedan han tillträdde som omsorgsförvaltningens chef i december 2019 arbetat mycket aktivt med att få Attendo att förbättra sin verksamhet för brukarnas men också för personalens bästa. Ingen annan verksamhet inom omsorgen har det ställts så hårda förbättringskrav på eller har blivit så kontinuerligt och i detalj undersökt, besökt och kontrollerat av omsorgsförvaltningen, som Attendo har blivit det senaste halvåret.

Vid nämndens möte i april informerades ledamöterna av Håkan Strömberg att kraven på förbättringar inom Attendos verksamhet uppfyllts och att Attendo därför erbjudits ett avtal på ett år framåt med eventuell förlängning ytterligare ett år under förutsättning att gjorda förbättringar av verksamheten upprätthålls och förstärks.

Vi Sverigedemokrater blev nöjda med alla de förbättringar som genomförts på Attendo och nöjda med att Attendo endast erbjöds ett 1-års avtal. Framför allt var vi nöjda med att brukare och personal var positiva över förbättringarna inom Attendos verksamhet på Skiftesvägen. Däremot anser vi att det är de demokratiskt folkvalda politikerna i omsorgsnämnden som ska ta viktiga politiska beslut, såsom nya avtal för privata utförare eftersom vi varken har tjänstemannastyre eller tjänstemannaansvar.  

Det är politiskt och principiellt viktigt för brukare, personal och övriga medborgare i Landskrona att ta del av hur de olika partierna i omsorgsnämnden beslutar och hur de motiverar sina beslut i olika viktiga ärenden.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Omsorgsnämnden 

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).